Logga in

Epost

Lösenord

Stäng

Ändra

Lägg till

Översikt

Diskussion

Är ni säker?

Gilla

Ej editerbar på grund av att 10 minuter har gått.

Statistik

Importera

Förslag

Nyheter

Organisationen är publik och öppen för alla medlemmar att ansluta sig till.

Direktdemokraterna - Medlem

Visa alla frågor

Ska Direktdemokraterna ha kvorumregel i sakpolitiska omröstningar?

Kategori Sakpolitiska omröstningar
Datum 2024-01-21 11:00 - 2026-09-13 23:00
Beskrivning
Kvorum = beslutsmässighet, dvs det minsta antal närvarande medlemmar, ledamöter eller dylikt som måste vara närvarande vid ett möte/sammanträde eller omröstning för att beslut ska kunna fattas. I sakpolitiska omröstningar i riksdag, region- och kommunfullmäktige innebär kvorum-regel att krav ställs på antalet eller andelen röstande av de röstberättigade i den aktuella frågan. Utan kvorum-regel tas beslut utan krav på antalet eller andelen röstberättigade som röstat. Om en majoritet av DD:s röstberättigade (de som registrerat sig i denna medlemsgrupp) medlemmar är FÖR kvorumregel något datum fram till nästa val, kommer även en omröstning om hur en kvorumregel ska kunna se ut, att läggas upp. Vad tycker du? Rösta och … diskutera gärna. Se fliken ”Diskussion”. ——— Övrig information: Det finns en hel del regler som DD måste sätta för sakfrågepolitiska omröstningar. Denna är en av dem. Omröstningen kommer att vara fram t.o.m. valdagen Söndagen den 13 september 2026. Varför så lång omröstningsperiod? 1) Vi är för få just nu för att legitimt bestämma konkreta regler för hur sakpolitiska frågor ska hanteras. 2) Vi behöver tid för att diskutera, ändra oss och fundera ytterligare ett antal gånger (för du vet väl att du kan ändra din röst fram tills dess att omröstningen är avslutad?). Nu har vi gott om tid att fundera på flytande demokrati i praktiken. Vi måste växa in i de praktiska frågeställningarna och problemen för att maximera svensk demokratis utveckling till 2026 års val och därefter. När frågor läggs upp i sakpolitik kommer de just då rådande besluten (majoritetsbeslutet) att bestämma hur besluten kommer att hanteras i de sakpolitiska forum DD hanterar (såsom t.ex. "Direktdemokraterna - Riksdagsfrågor" (se länk). Så DU som medlem bestämmer hur DD:s hantering av omröstningar i sakfrågor ska skötas!

Demokrationline.se