Logga in

Epost

Lösenord

Stäng

Ändra

Lägg till

Översikt

Diskussion

Är ni säker?

Gilla

Ej editerbar på grund av att 10 minuter har gått.

Statistik

Importera

Förslag

Nyheter

Organisationen är publik och öppen för alla medlemmar att ansluta sig till.

Direktdemokraterna - Medlem

Logga in
Ert personnummer måste finnas registrerat av en administratör!

Aktuella frågor

Stödjer du Styrelsens förslag till ändring av 5.5.c i reglementet?

Kategori Stadgar och reglemente
Datum 2024-05-23 00:00 - 2024-06-06 23:00

Vad anser du Medlemsavgiften ska vara för perioden 240701-250630?

Kategori Ekonomi
Datum 2024-02-17 10:00 - 2024-06-23 23:00

Ska Direktdemokraterna ha kvorumregel i sakpolitiska omröstningar?

Kategori Sakpolitiska omröstningar
Datum 2024-01-21 11:00 - 2026-09-13 23:00

Ska politiska partier få vara delegater i DD:s sakfrågepolitiska omröstningar?

Kategori Sakpolitiska omröstningar
Datum 2023-08-26 14:00 - 2026-09-13 23:00

Kommande frågor

Styrelse andra halvåret 2024

Kategori Organisation
Datum 2024-06-14 00:00 - 2024-06-28 23:00

Delegater

PONTUS YNGVE

Kategori Organisation
Delegander 0
Beskrivning
Pontus Yngve