Logga in

Epost

Lösenord

Stäng

Ändra

Lägg till

Översikt

Diskussion

Är ni säker?

Gilla

Ej editerbar på grund av att 10 minuter har gått.

Statistik

Importera

Förslag

Nyheter

Organisationen är publik och öppen för alla att ansluta sig till.

Direktdemokraterna - Medlem

Logga in
Ert personnummer måste finnas registrerat av en administratör!

Visa alla frågor

Vad anser du Medlemsavgiften ska vara för perioden 240701-250630?

Kategori Ekonomi
Status Pågår
Datum 2024-02-17 10:00 - 2024-06-23 23:00
Beskrivning
Frågan om medlemsavgiften har diskuterats och röstats om ett antal gånger tidigare genom åren (och fastställts till 100 kr/år), men inte med någon regelbundenhet. Lämpligt är att medlemmarna bestämmer medlemsavgiften 1 gång per år.

Dagens medlemsvgift är 100 kr/år. Det finns möjlighet till längre medlemsskap, ända upp till livstidsmedlemsskap.

Frågan är vad medlemsavgiften ska vara från 1 Juli 2024 och gälla fram till och med 30 Juni 2025.

-

RÖSTPERIODEN sätts med avslut den 23 Juni (1 vecka innan 1 Juli) för att hinna ändra i systemet, OM medlemmarna vill ändra medlemsavgiften från 1 Juli.

Omröstningen är en MEDIAN-omröstning. Därmed spelar inte extremvärden någon roll för omröstningens resultat. Medlemsavgiften för perioden blir resultatet, avrundat till närmaste 10 kr.

Samtliga medlemsskap ändras procentuellt lika under perioden i enlighet med vad medlemmarna beslutat för medlemsavgiftens belopp. Självklart ändras inga medlemsskapsavgifter retroaktivt, utan ändringen gäller enbart för nybetalningar från och med 240701.

Om du inte vill ha någon medlemsavgift alls, kan du rösta 0 kr. Anser du att det bör vara något annat, så skriv in värdet och rösta.

Du kan ändra dig när du vill fram till och med 23 Juni 2024.