Logga in

Epost

Lösenord

Stäng

Ändra

Lägg till

Översikt

Diskussion

Är ni säker?

Gilla

Ej editerbar på grund av att 10 minuter har gått.

Statistik

Importera

Förslag

Nyheter

Organisationen är publik och öppen för alla medlemmar att ansluta sig till.

Direktdemokraterna - Riksdagsfrågor

Visa alla frågor

Stödjer du motion 2023/24:2813 "med anledning av prop. 2023/24:62 Tillfälliga förbud att transportera personer utan giltiga identitetshandlingar till Sverige"

Kategori Migration
Datum 2024-01-21 00:00 - 2024-02-14 23:00
Beskrivning
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/motion/med-anledning-av-prop.-20232462-tillfalliga_hb022813 Motionen är ett tillägg till regeringsproposition 2023/24:62 "Tillfälliga förbud att transportera personer utan giltiga identitetshandlingar till Sverige".

Demokrationline.se