Logga in

Epost

Lösenord

Stäng

Ändra

Lägg till

Översikt

Diskussion

Är ni säker?

Gilla

Ej editerbar på grund av att 10 minuter har gått.

Statistik

Importera

Förslag

Nyheter

Organisationen [name] är publik och öppen för alla att ansluta sig till.

Direktdemokraterna - Riksdagsfrågor

Visa alla frågor

STÖDJER DU REGERINGENS PROPOSITION 2021/22:245 om "Höjd skatt på alkohol och tobak"?

Kategori Skattefrågor
Datum 2022-08-26 00:00 - 2022-10-21 00:00
Beskrivning
"Höjd skatt på alkohol och tobak" PROPOSITION 2021/22:245 ( https://riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/hojd-skatt-pa-alkohol-och-tobak_H903245 ) - Inlämnad: 2022-05-31 Motionstid slutade: 2022-06-15 Behandlas i SKATTEUTSKOTTET - "I denna proposition föreslår regeringen att skatten på cigaretter, cigarrer, cigariller, röktobak, snus, tuggtobak och övrig tobak höjs med cirka 3 procent utöver omräkningen med hänsyn till förändringen i konsumentprisindex fr.o.m. den 1 januari 2023, och med ytterligare cirka 1 procent utöver omräkningen fr.o.m. den 1 januari 2024. Vidare föreslås att skatten på e-vätskor och andra nikotinhaltiga produkter höjs med cirka 1 procent fr.o.m. den 1 januari 2024. I propositionen föreslår regeringen också att skatten på öl, vin, andra jästa drycker än vin eller öl samt mellanklassprodukter höjs med cirka 5 procent fr.o.m. den 1 januari 2023 och med ytterligare cirka 8 procent fr.o.m. den 1 januari 2024. Vidare föreslås att skatten på etylalkohol (sprit) höjs med cirka 1 procent fr.o.m. den 1 januari 2023 och med ytterligare cirka 1 procent fr.o.m. den 1 januari 2024." - 11 st FÖRSLAGSPUNKTER: Se propositionen (länk ovan) - 3 st FÖLJDMOTIONER: Se propositionen (länk ovan). (Anm. Att läsa följdmotioner kan ofta vara ettvbra sätt att få andra synpunkter på frågan)

Demokrationline.se