Logga in

Epost

Lösenord

Stäng

Ändra

Lägg till

Översikt

Diskussion

Är ni säker?

Gilla

Ej editerbar på grund av att 10 minuter har gått.

Statistik

Importera

Förslag

Nyheter

Organisationen är publik och öppen för alla medlemmar att ansluta sig till.

Direktdemokraterna - Riksdagsfrågor

Visa alla frågor

Anser du att Sverige i lag ska förbjuda kärnvapen på svenskt territorium i fredstid?

Kategori Försvar
Datum 2023-07-16 00:00 - 2024-06-30 23:00
Beskrivning
Med anledning av Sveriges kommande NATO-medlemsskap aktualiseras än mer frågan om kärnvapen på svenskt territorium i fredstid. Svenska Freds önskar ett tydligare klargörande: "För att det svenska folket ska ha en garanti för att varken denna eller framtida regeringar kommer välja att placera kärnvapen i Sverige, bör Sverige instifta en nationell lag mot införsel av kärnvapen, i likhet med Natoländerna Spanien, Litauen och Finland." (https://www.svenskafreds.se/kampanj/norge-ar-medlem-i-nato-samtidigt-som-landet-har-en-policy-som-begransar-karnvapen-pa-norges-territorium-och-jobbar-for-nedrustning-kan-inte-sverige-gora-samma-sak/) - Utrikesminister Tobias Billström sa den 23 februari 2023, vid regeringens deklaration vid 2023 års utrikespolitiska debatt i riksdagen: "I likhet med Norge och Danmark på sin tid, går Sverige med i Nato utan formella förbehåll. Men vi ser – lika lite som övriga nordiska länder – att det är aktuellt att i fredstid ha kärnvapen på vårt eget territorium. Sverige fortsätter att vara engagerat i rustningskontroll, nedrustning och ickespridning. Som ett led i detta kommer vi fortsätta att aktivt delta i Stockholmsinitiativet för kärnvapennedrustning. Dessutom måste normen mot användning av kemiska och biologiska vapen upprätthållas." (se sidan 4 här: https://www.regeringen.se/contentassets/da8179fdfe1b4d9cb1dc8bef9681c8b4/utrikesdeklarationen-2023.pdf ) - Försvarsminister Pål Jonsson säger att det inte finns några planer på att taktiska kärnvapen ska placeras i Sverige, men att Sverige måste stå upp för att Nato bygger på nukleär avskräckning." (https://www.svt.se/nyheter/inrikes/forsvarsministern-osannolikt-med-karnvapen-i-sverige ). - Vad tycker du? Ska Sverige i lag förbjuda kärnvapen på svenskt territorium under fredstid? - OBS. Direktdemokraterna (”DD”) är ett demokratiskt verktyg och tar i sig inte ställning i sakfrågor, men kommer (när DD blir invald) att följa de beslut som de röstberättigade tagit . DD förespråkar flytande demokrati som medlet för att utveckla svensk demokrati. Läs mer på https://direktdemokraterna.se/

Demokrationline.se